Kalite

İş Sağlığı ve Güvenliği

YKK (Türkiye) A.Ş. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

YKK Grubu’nun kurumsal temel hedefleri arasında tüm çalışanlarının sağlığını, güvenliğini ve çalışma alanı emniyetini güvence altına almak tanımlanmıştır. İlgili kanun ve yönetmeliklere uyum, yüksek seviyede iş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip her bir çalışan, risk yönetimi farkındalığında artış, güvenli davranışlar ile sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sürekliliğinin teşvik edilmesi sayesinde iş ile alakalı kazaların ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz.

ISO 45001 standardı ile uyumlu olan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesi için;

  • İlgili yasal ve diğer şartlara uymayı,
  • Proaktif yaklaşım ile tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve riskleri azaltmayı,
  • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,
  • Çalışanlarımızın ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamında temsilcilerinin danışma ve katılımını teşvik etmeyi,
  • Faaliyetlerimizi personel, çalışma ortamı, yapı gelişimi ve önleme açılarından ele alarak “SIFIR KAZA” ya odaklanmayı, taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Koichi KAWAGUCHI
1 Nisan 2020

Adres

Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No:27 Orjin Maslak İş Merkezi, Kat:8 34398 Sarıyer, İstanbul

İletişim Bilgileri

E-mail: trykk@ykk.com.tr
Telefon: +90 212 314 7900
Faks: +90 212 314 7903

Copyright© 2020 YKK (Türkiye) A.Ş. All rights reserved.

YKK (Türkiye) A.Ş.