Çevresel Aktiviteler

Çevresel Aktiviteler

1934 yılında kurulan YKK, 1970 yılından bu yana "Kirlilik Kurulu’nun Kurulması" ile başladığı çevre duyarlılığı çalışmalarını günümüze dek artırarak devam ettirmiştir.

YKK, hedeflerini aşağıdaki adımlar doğrultusunda gerçekleştirmektedir:

 • çevre dostu ürünleri geliştirmek ve kullanmaya teşvik etmek,
 • çevre üzerindeki stresin azalmasında rol oynamak,
 • global bir çevre sistemi kurmak
 • çevresel iletişimi teşvik etmek

YKK Grubu’ndaki çalışmalara paralel olarak YKK (Türkiye) A.Ş. de Çevre Yönetim Sistemi konusundaki önemli çalışmalarını ISO 14001 sertifikasıyla belgelendirmiştir.

YKK (Türkiye) A.Ş. ÇEVRE & ENERJİ POLİTİKASI

YKK Grup’un teknoloji odaklı değer yaratılmasını teşvik eden çevre yönetim politikası ile “sürdürülebilir toplumun yaratılmasına katkıda” bulunacağız.

YKK Grup çevre beyanına uygun olarak, çevresel ihtiyaçları karşılamak ve işimizdeki başarıyı sürdürebilmek üzere, tüm çalışanlarımızı kapsayan global çevre yönetim sistemimizi güçlendirmeye, titiz bir şekilde çevre ile uyum içinde olmaya, doğası içinde bulunduğumuz topluma katkıda bulunmaya, toplumda düşük karbon farkındalığını sağlamaya ve çevre üzerindeki yükü azaltmaya gayret göstereceğiz.

Çevre ve enerji performanslarını arttırmak amacı ile tesis edilen ve ISO 14001 ve ISO 50001 standartları ile uyumlu çevre ve enerji yönetim sistemlerinin sürekli iyileştrilmesi için;

 • Faaliyet konumuz ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Çevre ve enerji hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik; etkili faaliyet planları oluşturmayı, gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı ve yaygınlaştırmayı,
 • Faaliyetlerimiz boyunca çevresel etkileri düşük kaynaklara & enerji verimli ürün ve hizmetlere yönelmeyi,
 • Süreçlerimizde CO2 (karbondioksit) emisyonun azaltması için enerji verimli tasarım ve faaliyetleri desteklemeyi,
 • Atıklar için atık yönetimi hiyerarşisini (azaltma, yeniden kullanım, geri dönüşüm) uygulamayı,
 • Kimyasal maddelerin uygun yönetimi ile çevresel riskleri önlemeyi,
 • Çevre dostu ürünleri müşterilerimize sunmayı,
 • Çalışanlarımıza, iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlara ve bölge halkına çevre bilincini aşılamak üzere iletişimde bulunmayı taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Koichi KAWAGUCHI 1 Nisan 2017

Adres

Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No:27 Orjin Maslak İş Merkezi, Kat:8 34398 Sarıyer, İstanbul

İletişim Bilgileri

E-mail: trykk@ykk.com.tr
Telefon: +90 212 314 7900
Faks: +90 212 314 7903

Copyright© 2020 YKK (Türkiye) A.Ş. All rights reserved.

YKK (Türkiye) A.Ş.